Om föreningen  Verksamhet  Medlemsförmåner  Bli medlem  Styrelse  Växtmarknader  Program  GDPR   Hem

Medlemsförmåner

 
TA
Tidningen TrädgårdsAMATÖREN utkommer 4 gånger per år.
Tidningen innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, bok- och tidskriftsrecensioner, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser mm.
 
Fröer
Medlemmarna kan beställa fröer. Frölistan är en del av TA:s fjärde nummer.
Årligen distribueras ca 30 000 fröpåsar av ca 2000 sorter. Fröerna har huvudsakligen insamlats av medlemmarna själva. Flertalet är alpina växter och perenner, men även träd och buskar, sommarblommor och krukväxter finns med.
 
Resor
Som medlem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna har du möjlighet att följa med på någon av de spännande resor, som riksorganisationen STA anordnar. Tillsammans med andra växtälskare får du chansen att uppleva växterna i deras ursprungliga miljöer långt borta eller helt enkelt göra ett besök i någon känd trädgårdspärla i Sverige. www.tradgardsamatorerna.se/om-sta/resor/ >>
 
Trädgårdsrådgivning
Fritidsodlingens riksorganisation FOR har trädgårdsrådgivning.
Dit kan du mejla, om du har några frågor, när det gäller odling:radgivning@for.se Det går även att ringa: 018-15 26 00.
På FORs hemsida kan du se vilka tider som gäller.
Lär mer om FOR på hemsidan:www.for.se >>
 
Tillbehör
Som medlem har du på våra möten möjlighet till att köpa bl.a. krukor, benmjöl, märkpennor, perlit, märketiketter till förmånliga priser.
 
Rabatter
Det finns avtal med en rad handlare, både på riks- och lokalnivå.
 
Styragårdens perenner 15 % rabatt för STASS medlemmar – uppvisa medlemsbricka!
 
Inköp
Genom STA kan du ibland köpa t.ex. böcker och tidskrifter till rabatterat pris.