Hem  Medlemsförmåner  Bli medlem  Om föreningen  Verksamhet  Växtmarknader  Styrelse

Medlemsförmåner

 
TA
Tidningen TrädgårdsAMATÖREN utkommer 4 gånger per år.
Tidningen innehåller värdefulla artiklar om växter och odling, bok- och tidskriftsrecensioner, presentation av växt- och frökataloger samt föreningsnotiser mm.
 
Fröer
Medlemmarna kan beställa fröer. Frölistan är en del av TA:s fjärde nummer.
Årligen distribueras ca 30 000 fröpåsar av ca 2000 sorter. Fröerna har huvudsakligen insamlats av medlemmarna själva. Flertalet är alpina växter och perenner, men även träd och buskar, sommarblommor samt krukväxter finns med.
 
Tillbehör
Som medlem har du på våra möten möjlighet till att köpa bl.a. krukor, benmjöl, märkpennor, perlit, märketiketter till förmånliga priser.
 
Rabatter
Det finns avtal med en rad handlare, både på riks- och lokalnivå.
 
Styragårdens perenner 15 % rabatt för STASS medlemmar hos – uppvisa medlemsbricka!
Tuijas växter, Kyrkhult ger  10 % rabatt vid uppvisande av namnskylt.
 
Inköp
Genom STA kan du ibland köpa t.ex. böcker och tidskrifter till rabatterat pris.