Om föreningen

Sällskapet TrädgårdsAmatörerna Södra Småland (STASS) utgör en krets
av totalt 24 kretsar under riksförbundet Sällskapet TrägårdsAmatörerna STA.

 

STA är en ideell förening.

Dess syfte är att till gemensam nytta och trevnad sammanföra personer
som är intresserade av trädgårdsodling, samt öka och fördjupa kännedomen
om i Norden odlingsbara växter.

  • Är du intresserad av en vackrare trädgård?
  • Är Du intresserad av ovanliga, spännande och kanske svårodlade växter?
  • Vill du komma i kontakt med andra trädgårdsägare?
  • Vill Du få odlingsråd och ökat kunnande?
  • Bor du i den södra änden utav vårt avlånga land?

 

Då är STASS något för dig!