Om föreningen  Verksamhet  Medlemsförmåner  Bli medlem  Styrelse  Växtmarknader  Program  GDPR   Hem

Om föreningen

 

Sällskapet TrädgårdsAmatörerna Södra Småland (STASS) utgör en krets
av totalt 24 kretsar under riksförbundet Sällskapet TrädgårdsAmatörerna STA.

STA är en ideell förening.

Dess syfte är att till gemensam nytta och trevnad sammanföra personer,
som är intresserade av trädgårdsodling, och att öka och fördjupa kännedomen
om i Norden odlingsbara växter.

 Då är STASS något för dig!