Om föreningen  Verksamhet  Medlemsförmåner  Bli medlem  Styrelse  Växtmarknader  Program  GDPR   Hem

Funktionärer

Ordförande
Bengt Gustavsson
Brändabacken 4
355 73 Gemla
070-678 57 10
bengt.gemla@telia.com
Sekreterare
Annika Wikström
Violvägen 10
341 51 Lagan
0372-30116, 073-537 25 60
annika.lagan@outlook.com
Kassör / medlemsansvarig
Märta Göransson
Spåningslandavägen 42
342 35 Alvesta
0472-341 64
OBS! Ny mailadress
stass.mgoransson@gmail.com
     
Vice ordförande
Stig Ljunggren
Kvarnvägen 46
355 73 Gemla
072-516 78 15
stigigemla@yahoo.se
Suppleant/Lotteri
Birgit Holmström
Rydstorp, Hasselbacken
331 74 Bor
0370-65 43 85
070-838 43 88
lb.rydstorp@vmomail.se
Försäljning
Jaime Pedraza
Södra vägen 6
355 73 Gemla
070 236 43 78
jaimegemla@gmail.com
     
Valberedning
Jaime Pedraza sammankallande
070-236 43 78
jaimegemla@gmail.com
------------------------
Bengt Tonnvik
0370-440 46
070-589 01 69
bengt.tonnvik@lby.se


     
   
Få ditt program och annan information via mail. Kontakta Märta för att registrera din mailadress
om du inte redan gjort det. stass.mgoransson@gmail.com
 
Kretsens e-post-adress: bengt.gemla@telia.com
 
Facebook-grupp: STASS
     
 

Kretsens bg-nummer: 343-4172 (gäller ej medlemsavgift)      Swish 1234674750

 

Medlemsavgiften för vår krets Södra Småland (STASS) Medlemsavgiften för vår krets Södra Småland (STASS) är f.n. 280 kr för 12 månader varav 80 kr är kretsavgift och 200 kr är för medlemskap i riksföreningen (STA).
Kretsavgiften kommer fr.o.m. 2020 att bli 100 kr
Avgiften innefattar även övriga personer i hushållet, om man så önskar.
Man blir medlem via riksföreningens hemsida Här kan du ansöka om medlemskap >>
eller genom att kontakta vår kassör Märta Göransson  stass.mgoransson@gmail.com.