Funktionärer

     
Ordförande
Anne-Marie Nordqvist
Ramnåsvägen 23
555 94 Jönköping
036-379 459   
070-932 63 43
anne-marie.nordqvist@home.se
Sekreterare
Lena Bergqvist
Bjärnaryd 2
330 21 Reftele
070-259 19 37
lenaochulf@live.se
Kassör / medlemsansvarig
Märta Göransson
Spåningslandavägen 42
342 35 Alvesta
0472-341 64
marta.bengt_olof@yahoo.se
     
Vice ordförande
Jacky Thang
Åkaregatan 37
331 35 Värnamo

070-8329989
mcyaki@hotmail.com
Ledamot / Vice sekreterare
Bengt-Olof Göransson
Spåningslandavägen 42
342 35 Alvesta
0472-341 64
marta.bengt_olof@yahoo.se
Ledamot / Växtmarknad
Stig Ljunggren
Kvarnvägen 46
360 32 Gemla
072-516 78 15
stigigemla@yahoo.se
     
Suppleant
Berit Fransson
Ringvägen 52
333 71 Bredaryd
070-6861653
beritfransson50@gmail.com

Suppleant
Bengt Gustavsson
Brändabacken 4
355 73 Gemla
0470-678 57    070-678 57 10
bengt.gemla@telia.com

 
     
Programkommitté
Anne-Marie Nordqvist
Stig Ljunggren
Jacky Thang
Berit Fransson
Valberedning
Bengt Tonnvik sammankallande
0370-44046, 0705890169
bengt.tonnvik@lby.se
------------------------
Lisbeth Pettersson
-------------------------
Birgit Holmström
Ledamot / Lotteri
Siw Pettersson
Bengtgårdshult
330 21 Reftele

076-8070048
bengtsgardshult@hotmail.com                     

   
Få ditt program och annan information via mail. Kontakta Lena för att registrera din mailadress
om du inte redan gjort det. lenaochulf@live.se
     
Kretsens e-post-adress: lenaochulf@live.se                        Kretsens bg-nummer: 343-4172