Medlemsförmåner

TA
Tidningen TrädgårdsAMATÖREN utkommer 4 gånger per år. I TA publiceras artiklar om växter, odling och trädgårdprofiler, kåserier, reseskildringar, bokrecensioner, föreningsnotiser och mycket annat som har med vår verksamhet att göra.

Fröer
Medlemmarna kan beställa fröer. Årligen distribueras ca 30 000 fröpåsar av ca 2000 sorter. Fröerna har huvudsakligen insamlats av medlemmarna själva. Flertalet är alpina växter och perenner, men även träd och buskar, sommarblommor och krukväxter finns med. Du kan redan nu göra din beställning men fröerna börjar inte fördelas förrän i januari. Inför fördelningen lottas då samtliga inkomna fröbeställningar. Se vidare på STA:s hemsida https://www.tradgardsamatorerna.se/froer/frolistan/

Resor
Som medlem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna har du möjlighet att följa med på någon av de spännande resor, som riksorganisationen STA anordnar. Tillsammans med andra växtälskare får du chansen att uppleva växterna i deras ursprungliga miljöer långt borta eller helt enkelt göra ett besök i någon känd trädgårdspärla i Sverige.
Se www.tradgardsamatorerna.se/om-sta/resor/ 

Trädgårdsrådgivning
Fritidsodlingens riksorganisation FOR har trädgårdsrådgivning. Dit kan du mejla, om du har några frågor, när det gäller odling:radgivning@for.se
Det går även att ringa: 018-15 26 00. På FORs hemsida kan du se vilka tider som gäller. Lär mer om FOR på hemsidan: www.for.se 

Tillbehör
Som medlem har du på våra möten möjlighet till att köpa bl.a. krukor, benmjöl, märkpennor, perlit, märketiketter till förmånliga priser.

Rabatter
Det finns avtal med en rad handlare, både på riks- och lokalnivå.

Inom vårt område kan STASS medlemmar få följande rabatter vid inköp - visa medlemskort:

  • Styragårdens Trädgård, Väckelsång 15 %                                                                                                                                                                    
  • Klockaregården, Ör (gäller endast växter) 15 %                                                                                                                                                                
  • Lundins Växthus, Hovmantorp 10 %                                                                                                                                                                                
  • Växjö Gardencenter 10 %

Inköp
Genom STA kan du ibland köpa t.ex. böcker och tidskrifter till rabatterat pris.