Styrelse och funktionärer

Styrelse:

Ordförande Bengt Gustavsson, Brändabacken 4, 355 73 Gemla 070-678 57 10  bengt.gemla@telia.com

Vice ordförande Stig Ljunggren, Kvarnvägen 46, 355 73 Gemla 072-516 78 15  stigigemla@yahoo.se

Sekreterare / webbansvarig Jenny Arvidsson, Östergårdsvägen 20, 331 73 Bor 0733-86 38 74 jenny740121@gmail.com

Vice sekreterare Lena Bergqvist, Bjärnaryd 2, 333 76 Reftele 070-259 19 37 lenaochulf@live.se

Kassör Jacky Thang, Åkaregatan 37, 331 35 Värnamo 070-832 99 89 mcyaki@hotmail.com

Medlemsansvarig Magnus Arvidsson, Östergårdsvägen 20, 331 73 Bor 072-443 33 13 bilbomagnus@gmail.com

Ledamot Annika Wikström, Violvägen 10, 341 51 Lagan 0372-301 16 annika.lagan@outlook.com

Funktionärer:

Facebook STASS Camilla Daher, Gårö Sjövik, 335 33 Gnosjö, 0370-164 21, 073-142 85 92 daher.camilla@gmail.com

Försäljning Jaime Pedraza, Södra vägen 6, 355 73 Gemla 070-236 43 78 jaimegemla@gmail.com

Ortsombud Jönköpingstrakten Anne-Marie Nordqvist, Ramnåsvägen 23, 555 94 Jönköping,
036-37 94 59, 070-932 63 43 annemarie.nordqvist@gmail.com

Valberedning:

Bengt Tonnvik, 0370-440 46, 070-589 01 69  b.tonnvik@gmail.com sammankallande

Jaime Pedraza, 070-236 43 78  jaimegemla@gmail.com