Växtmarknader

Växtmarknad där STASS deltar

Köpare:

Vi har ett flertal säljare, som säljer frösådder och delningar av växter ur egen odling. Det är växter, som vuxit upp i smålandsklimatet. De flesta säljare tar bara kontanter. Utöver trädgårdsamatörerna är det kanske också många hobbyodlare, tillverkare och bönder, som säljer på marknaden. Du som besöker växtmarknaden får gärna skänka växter till föreningens bord. Dessa växter är en viktig del till att vi kan skaffa bra föredragshållare till våra innemöten. Växterna skall vara försedda med namn, vara friska och rotade. Det brukar komma många besökare.

 

Säljare:

Regler för växtmarknadens säljare:

Du får information om hur dags du kan börja packa upp, då grindarna öppnas. Likaså hur dags allt skall vara uppackat och bilarna skall vara ute från mässområdet. Ingen avslutar före sluttiden, då bilar släpps in på området igen.

Egenförsäljning Du säljer själv valfritt antal växter till det pris du bestämmer. Växterna måste vara försedda med namn, vara friska och rotade. Du tar själv betalt och behåller alla pengar du får in.

För att få sälja på växtmarknaden, så betalar du 100:- och skänker du minst 4 växter till föreningens bord. Försäljningsutrymmet får vara max 3 x 1 m. Om du behöver, kan du hyra cirka 2,8 m långa bord för 100:-/st. Växtinlämningen till kretsens bord ska ske innan växtmarknadens start. I samband med inlämningen av växterna får du en skylt att sätta på jackan av vilken det framgår att man är säljare.

Alla försäljare bokar sig hos Stig Ljunggren tel. 072-516 78 15 Stigs e-post
Då bokar man även om man vill hyra ett bord. Kontakta oss, om du vill anmäla dig som säljare, om du behöver hyra bord, eller om du undrar över utrymmet.

Skatteverket kräver numera, att vi skall samla in och spara nedanstående uppgifter i sju år.

  • Namn eller firma
  • Person- eller organisationsnummer
  • Adress och telefonnummer